««« Terug naar ZOAB nieuws
 
Voorbereiding bestemmingsplan blijdorp-bergpolder

Wet ruimtelijke ordening
Onderwerp
Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan “Blijdorp-Bergpolder" wordt voorbereid.

Plangebied
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan “Blijdorp-Bergpolder” wordt in het noorden begrensd door Rijksweg A20, in het westen het Vroesenpark en dierentuin Diergaarde Blijdorp. In het oosten vormt de Voorburgstraat de begrenzing en ten slotte in het zuiden de Walenburgerweg en Bentincklaan.
De bestaande situatie wordt - in overeenstemming met de wettelijke standaardiseringseisen voor bestemmingsplannen (SVBP) - opgesteld, waarbij enkele kleinschalige ontwikkelingen worden meegenomen in de bestemmingsplanprocedure.

Gelegenheid voor zienswijzen
Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal te zijner tijd worden geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Hiervan zal vooraf kennis worden gegeven in de Staatscourant, in het huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke internetsite www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen

Deze bekendmaking is eveneens geplaatst op de gemeentelijke internetsite www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen

Rotterdam, november 2014

Burgemeester en wethouders voornoemd,
namens dezen:

R. Voskuilen,
Clusterdirecteur Stadsontwikkeling

 

   
««« Terug naar ZOAB nieuws  
   
 
Menu

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |